Book
Dutch

Straffen op mensenmaat

Kritische beschouwing van het Belgische strafrecht.
Extra subject
strafrecht, België, rechtspraak
Title
Straffen op mensenmaat
Author
Walter Van Steenbrugge
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Antwerpen: Luster, 2012
102 p.
ISBN
9789460581083 (paperback)

Reviews

Dit boekje van de Belgische strafrechtsadvocaat en publicist Walter Van Steenbrugge richt zich op hervorming van het strafrechtssysteem in België. Kern van het betoog is een pleidooi voor zorgvuldigheid, voorzichtigheid en nuancering bij de totstandkoming en de toepassing van de regels van het strafrecht. In helder en puntig proza wordt achtereenvolgens ingegaan op de legitimatie, het doel en de praktijk van het straffen, de rol van de publieke opinie daarbij en de vraag hoe efficiënt het Belgische strafrecht eigenlijk is. Met een kort nawoord van een voormalig hoogleraar Internationaal Recht inzake de Rechten van de Mens aan de Universiteit van Utrecht. Pocketuitgave; normale druk.