Book
Dutch
Bundel met 156 sprookjes en verhalen met veel zwart-witillustraties van tien verschillende illustratoren. Bevat aantekeningen en achtergrondinformatie.
Title
Sprookjes en verhalen
Author
Hans Christian Andersen
Translator
Annelies Van Hees
Afterword
Manon Uphoff
Language
Dutch
Original language
Danish
Edition
5
Publisher
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2011
1130 p.
ISBN
9789025368364 (hardback)

Reviews

In deze Andersenvertaling zijn de 156 sprookjes en verhalen gerangschikt naar volgorde van verschijnen. Deze editie is voorzien van 15 pagina's aantekeningen. Hierdoor worden begrippen, namen en omstandigheden die Andersen noemt of waar hij op zinspeelt voor ons verduidelijkt. Stijl en taalgebruik van de vertaling zijn enigszins gemoderniseerd, zonder afbreuk te doen aan Andersens typische toonzetting (het gebruik van spreektaal, een nogal laconieke verteltrant). Met Andersens postume toestemming is wel de interpunctie herzien. Deze herdruk zonder illustraties is vooral voor volwassen lezers bedoeld; toegevoegd is een nawoord van Manon Uphoff (6 blz.). Verzorgde uitgave met leeslint; kleine druk.

Sprookjes en verhalen

Onsterfelijk zijn ze, de sprookjes en verhalen van Hans Christian Andersen en dat is mee te danken aan de vele illustratoren die ze telkens opnieuw in beelden tot leven wekken. Voor deze nieuwe uitgave ging Jan Jutte de uitdaging aan. Daarmee verwerft hij een plaats in de rij illustere Nederlandse voorgangers als Rie Cramer, Epo Doeve en Lidia Postma. De vertaling van Annelies van Hees is niet nieuw. Die vormde ook al de basis voor de spraakmakende uitgave uit 1992, met illustraties van negen kunstenaars, waaronder Charlotte Dematons en Annemarie van Haeringen.

In een nawoord verantwoordt Van Hees haar vertaalstrategie. Ze heeft getracht een zeker evenwicht te bewaren tussen het respect voor de auteur en zijn teksten enerzijds en de verwachtingen van de moderne, hopelijk jeugdige, lezer anderzijds. Deze aanpak levert een soepele tekst op die zich goed laat voorlezen, al zal een woordje uitleg hier en daar voor jonge lezers wel nodig zijn. Die uitleg kan de leze…Read more

About Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen (, Danish: [ˈhænˀs ˈkʰʁestjæn ˈɑnɐsn̩] (listen); 2 April 1805 – 4 August 1875), in Denmark, was a Danish author. Although a prolific writer of plays, travelogues, novels, and poems, he is best remembered for his fairy tales.

Andersen's fairy tales, consisting of 156 stories across nine volumes and translated into more than 125 languages, have become culturally embedded in the West's collective consciousness, readily accessible to children, but presenting lessons of virtue and resilience in the face of adversity for mature readers as well. His most famous fairy tales include "The Emperor's New Clothes," "The Little Mermaid," "The Nightingale," "The Steadfast Tin Soldier", "The Red Shoes", "The Princess and the Pea," "The Snow Queen," "The Ugly Duckling," "T…Read more on Wikipedia

Suggestions