Book
Dutch

Een rechter spreekt

Edwin Van Fraechem was een van de belangrijkste rechters van dit land toen hij vorig jaar met pensioen ging. Hij zat 52 Assisenzaken voor, oa. de zaak Van Noppen en is sindsdien een B.V. geworden die regelmatig voor de media over strafrechtelijke aangelegenheden toelichting geeft . Hij vertelt in dit boek voor een ruim publiek over het reilen en zeilen in de wereld van de justitiepaleizen
Title
Een rechter spreekt
Author
Edwin Van Fraechem
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2004
191 p. : ill.
ISBN
90-5826-321-5

Reviews

Gewezen assisenrechter Edwin Van Fraechem was voorzitter van nagenoeg 52 assisenzaken. In zijn memoires haalt hij tal van geruchtmakende zaken op die het voorbije decennium de krantenkoppen haalden. Zo was de auteur ook voorzitter op het proces van de moordenaars van de Antwerpse diamantair Schlomo Goldberg, en probeerde hij op het proces naar aanleiding van de moord op veearts Karel Van Noppen uit te maken wie de werkelijke opdrachtgever was. De ervaringen en herinneringen die de gewezen rechter gedurende zijn carrière sprokkelde, bieden op het eerste gezicht een staalkaart van de minder fraaie kanten van de mensheid, verwonderlijk en bewonderenswaardig is dan ook dat de man zijn geloof en het vertrouwen in de mens en het gerecht heeft behouden. In zijn memoires komt Van Fraechem dan ook veeleer als een gelouterde mens aan het woord dan als een rechter. De stijl van zijn betoog getuigt van een opmerkelijke openheid en vertrouwelijkheid; een toon die meteen al wordt gezet in het voorw…Read more