Boek
Nederlands

Straffen op mensenmaat

Kritische beschouwing van het Belgische strafrecht.
Extra onderwerp
strafrecht, België, rechtspraak
Titel
Straffen op mensenmaat
Auteur
Walter Van Steenbrugge
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Antwerpen: Luster, 2012
102 p.
ISBN
9789460581083 (paperback)

Besprekingen

Dit boekje van de Belgische strafrechtsadvocaat en publicist Walter Van Steenbrugge richt zich op hervorming van het strafrechtssysteem in België. Kern van het betoog is een pleidooi voor zorgvuldigheid, voorzichtigheid en nuancering bij de totstandkoming en de toepassing van de regels van het strafrecht. In helder en puntig proza wordt achtereenvolgens ingegaan op de legitimatie, het doel en de praktijk van het straffen, de rol van de publieke opinie daarbij en de vraag hoe efficiënt het Belgische strafrecht eigenlijk is. Met een kort nawoord van een voormalig hoogleraar Internationaal Recht inzake de Rechten van de Mens aan de Universiteit van Utrecht. Pocketuitgave; normale druk.

Over Walter Van Steenbrugge

Walter Van Steenbrugge (Oudenaarde, 1964) is een Belgisch advocaat, auteur en strafpleiter.

Van Steenbrugge verwierf bekendheid naar aanleiding van de moord op veearts Karel Van Noppen. In deze zaak uit 2002 was hij advocaat van verdachte Alex Vercauteren, die door de rechtbank levenslang opgelegd kreeg voor het opdracht geven tot de moord op Van Noppen op 20 februari 1995.

Naar aanleiding van deze zaak schreef Van Steenbrugge het boek De affaire Justitie waarin hij kritiek uit op de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Hij verwijt onder andere assisenvoorzitter Edwin Van Fraechem en VRT-verslaggeefster Siel Van der Donckt dat zij partijdig zouden hebben gehandeld. Verder bepleit hij in het boek een aantal justitiële hervormingen, waaronder afschaffing van de levenslange benoeming van magistraten en een betere samenstelling van de volksjury. Ook pleit hij voor meer loon en betere werkomstandigheden voor cipiers en drugshonden bij de ingang van gevang…Lees verder op Wikipedia