Boek
Nederlands

Moordenaars en hun motieven : monsters of mensen?

Jef Vermassen (auteur)
+1
Moordenaars en hun motieven : monsters of mensen?
×
Moordenaars en hun motieven : monsters of mensen? Moordenaars en hun motieven : monsters of mensen?

Moordenaars en hun motieven : monsters of mensen?

Onderzoek naar de achtergronden van het gebruik van geweld en speciaal naar de oorzaak van het menselijk vermogen tot moorden.
Titel
Moordenaars en hun motieven : monsters of mensen?
Auteur
Jef Vermassen
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Meulenhoff/Manteau, 2004
620 p.
ISBN
90-5990-022-7

Besprekingen

Jef Vermassen is een gerenommeerd strafpleiter-criminoloog die in zijn dertigjarige loopbaan werd geconfronteerd met talloze criminelen en hun slachtoffers. Hij verdedigde moordenaars in een tachtigtal assisenzaken, waar vaak maandenlang dossierstudie, onderzoek en interviews aan voorafgingen. Deze beschouwelijke, maar voor de leek erg bevattelijke studie, is het residu van deze confrontatie met de minder fraaie kanten van het menselijk bedrijf. De ondertitel van dit werk: 'monsters of mensen?' beantwoordt de auteur zonder enig aarzelen als volgt: "Een mens is inderdaad maar een mens, zelfs al wordt hij een onmens".

In het afwegen en het beoordelen van de dadermotieven besteedt Vermassen zowel aandacht aan rationele als aan emotionele elementen en omstandigheden. De auteur hoopt dan ook met dit boek te kunnen bijdragen tot een rationeler inzicht in een emotioneel geladen en soms overladen thema. Duidelijkheid scheppen in een voor velen onbegrijpelijk menselijk proces, kan allee…Lees verder
De in Vlaanderen bekende strafpleiter Jef Vermassen heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de herkomst van de menselijke wreedheid. Eerst beantwoordt hij aan de hand van de situatie in het dierenrijk, waar vooral bij chimpansees ook geweld en moord voorkomen, de vraag waarom mensen tot doden in staat zijn. Dan onderzoekt hij de relatie tussen moord en het gesproken woord aan de hand van een studie naar communicatie in het algemeen. In het derde deel onderzoek hij motieven van moordenaars bij verschillende soorten moord, van partnerdoding tot massamoorden. Tenslotte gaat hij in op collectief gepleegde moorden en onderzoekt hij de psychologie achter de volkerenhaat. Het boek is voorzien van voetnoten en tabellen. Het is een grondige studie van een deskundige die altijd geïntrigeerd is geweest door het waarom achter de zaken die hij behandelde. Het boek is ook de weerslag van een dertig jaar durende studie en verzameling van feiten. Een boeiend geschreven en intrigerend werk met soms…Lees verder

Over Jef Vermassen

Jef Vermassen (Aalst, 22 april 1947) is een Belgisch advocaat, strafpleiter en auteur.

Levensloop

Hij studeerde aan het Sint-Lievenscollege te Gent. Vermassen verwierf bekendheid in Vlaanderen door de verdediging van verdachten en slachtoffers in grote moordzaken. Een van zijn eerste zaken was de verdediging van Freddy Horion waar hij sterk pleitte tegen de doodstraf. Hij bekwam over heel zijn carrière zo'n 16 vrijspraken van beschuldigden bij het hof van assisen, wat eerder zeldzaam is. Naar eigen zeggen verdedigt hij enkel beklaagden van wier onschuld hij overtuigd is of die hun misdaad hebben bekend. Hij stopte een tijd met assisenzaken toen hij er niet in slaagde een cliënte vrij te pleiten in de Oostkampse beerputmoord. Hij trad nadien vooral op als raadsman van burgerlijke partijen.

In het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw verdedigde hij onder meer de rechten van de Belgische natuurlijke vader van B…Lees verder op Wikipedia