Boek
Nederlands

Nagelaten gedichten

Anton Van Wilderode (auteur), Patrick Lateur (samensteller)
Keuze uit het ongepubliceerde werk van de Vlaamse dichter (1918-1998).
Titel
Nagelaten gedichten / Anton van Wilderode ; een keuze door Patrick Lateur
Auteur
Anton Van Wilderode
Samensteller
Patrick Lateur
Taal
Nederlands
Uitgever
Tielt: Lannoo, 2005
116 p.
ISBN
90-209-6054-7

Besprekingen

Enkele jaren nadat hij de monumentale editie van het verzameld dichtwerk van Anton van Wilderode bezorgde, brengt Patrick Lateur nu een beperkte selectie van diens 'nagelaten gedichten'. Het opzet en de vormgeving zijn ditmaal een stuk bescheidener, wellicht ook omdat de uitgever zich wat voorzichtiger opstelde. Het is inderdaad zo dat Van Wilderode, de laatste Vlaamse priester-dichter, bij zijn overlijden een groot aantal verzen in mappen en plakboeken naliet. Uit die enorme hoeveelheid maakte de samensteller een keuze van de verzen die kwalitatief het meest interessant waren. In een beperkte, maar instructieve verantwoording wordt de oorspronkelijke vindplaats van de geselecteerde teksten (nagelaten verzen maar ook enkele verspreid gepubliceerde gedichten) voldoende nauwkeurig aangegeven; de toelichtingen zijn dus informatief zonder abundant te willen zijn (zoals tegenwoordig in uitgaven nogal eens gebeurt). Hoofdbrok is en blijft de lyriek zelf, die door Lateur is geconcentreerd ro…Lees verder
De priester-dichter-leraar Anton van Wilderode (ps. van Cyriel Coupé, 1918-1998) heeft zijn stempel gedrukt op tal van aspecten uit het letterkundig, cultureel en maatschappelijk leven in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog. Hij is een van de grote dichters van zijn generatie. In 1999 verscheen het volledig dichtwerk, een bundeling van alle eerder in 24 bundels en andere publicaties verschenen gedichten. Deze uitgave werd verzorgd door Patrick Lateur. In de nalatenschap van de dichter werden nog vele nooit eerder gepubliceerde gedichten gevonden. Lateur nam het hele nagelaten werk en de verspreide verzen door en selecteerde daaruit de mooiste gedichten. Deze bundel is geordend aan de hand van zeven centrale thema's die het werk van Wilderode kenmerken: schrijven, herinneren, wonen, reizen, lezen, verbeelden en geloven. Elk thema is voorzien van een motto ontleend aan de gebundelde gedichten. Ook deze nagelaten gedichten bevestigen de kwaliteit van het dichterschap. Ook nu kom je juw…Lees verder

Over Anton Van Wilderode

Anton van Wilderode is het pseudoniem van Cyriel Paul Coupé (Moerbeke-Waas, 28 juni 1918 – Sint-Niklaas, 15 juni 1998). Hij was een Vlaams priester, auteur, dichter, classicus, vertaler en scenarist.

Biografie

Cyriel Coupé was een zoon van Edmond Coupé (1872-1939), huisschilder van beroep en daarnaast gelegenheidsdichter en amateurtoneelspeler, en van Maria-Louisa Van Severen (1876-1963). Hij had ook een tweelingbroer.

Hij werd op 21 mei 1944 tot priester gewijd in de Gentse Sint-Baafskatedraal. Daarna studeerde hij klassieke filologie aan de universiteit van Leuven.

In 1946 werd hij leraar aan het Sint Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas, een functie die hij tot 1983 uitoefende. Hij had onder meer Paul Snoek, Tom Lanoye en Erik Spinoy als leerling.

Als schrijver gebruikte Coupé het pseudoniem Anton van Wilderode. Hij debuteerde met de nouvelle Dis al in 1939, die al meteen bekroond werd. Zij…Lees verder op Wikipedia

Suggesties