Expo historische kaarten: Steden

De expo 'historische kaarten: steden' zoomt in op de verbazende continuïteit van het stedelijke weefsel, maar ook op de ingrijpende destructie van de vele vestigingswerken. In opdracht van de vele generaals werden immers talrijke kaarten uitgebracht van vestingsteden, belegeringen en veldslagen.

Kaarten van Antwerpen, Gent, Brugge en de kuststeden kwamen eerder al aan bod. Nu wandelen we langs kleinere steden zoals Aalst, Lier en Mechelen. En verder komen de vele grenssteden met Frankrijk aan bod, gaande van Ieper tot Namen. Steden die zoveel te lijden kregen tijdens de oorlogen met Frankrijk in de zestiende en zeventiende eeuw. Voor elke stad wordt een oudere kaart, dikwijls uit het stedenboek van Braun & Hogenberg, geplaatst naast een kaart van ongeveer honderd jaar later.

De boeiende wereld van historische kaarten en prenten wordt voor u ontplooid door Bibliotheek De Kimpel, verzamelaar Erik Van Hove en een werkgroep. Na werk van de cartografen Visscher en Fricx en kaartmateriaal over de (r)evoluties in de cartografie, oorlog, Bilzen en water, is de zevende aflevering gewijd aan steden in de Zuidelijke Nederlanden.